Sunday, 4 March 2012 0 comments
MISI

Untuk membina, mempertingkat dan mengekalkan amalan penggunaan teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara kreatif dan inovatif.

VISI

Ke arah pembudayaan penggunaan media dan teknologi pendidikan di setiap sekolah.
0 comments

Aktiviti PKG Pokok Sena Jan-Feb 2012

  1. Pemantauan dan Ujilari Makmal Bahasa SK Tualang dan SK Pokok Sena
  2. Pemilihan PSS Cemerlang dan Tokoh Nilam Peringkat PKG dan Daerah Kota Setar 2012
  3. Kutipan maklumat perabot & peralatan asas PSS berprestasi rendah.
  4. Kajian penggunaan bahan digital MBMMBI Sekolah Menengah Tingkatan 1 2012 - anjuran BTP
  5. Analisa keperluan penyelenggaraan ICT sekolah berdasarkan aduan STS.
  6. Kutipan maklumat makmal komputer yang telah selesai pelupusan tetapi belum mendapat penggantian.
0 comments

Selamat Datang

Unit pembangunan dan peralatan
 
;